O nas | About

W roku 1993 powstała Pracownia Projektowa architektów Jacka A.Nalewajskiego i Tadeusza A.Żera pod nazwą „J&T PARTNER” Projektowanie i Realizacja Inwestycji, jako wynik ich wcześniejszej współpracy projektowej prowadzonej m.in. w ramach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Badawczo-Projektowym budownictwa Szkół Wyższych „Arpol”.
W roku 2004 do grona partnerów dołączył architekt Marcin Żera i pracownia przyjęła nazwę żera ² ARCHITEKCI.
W okresie swojej działalności Pracownia wykonała projekty i ich realizacje z różnych dziedzin architektury i architektury wnętrz obiektów nowoprojektowanych, przebudowywanych i zabytkowych o łącznej kubaturze 3.861.500 m³.
Pracownia wykonuje kompleksowe projekty wielobranżowe, inwentaryzacje obiektów, projekty wnętrz. Współpracując z renomowanymi biurami branżowymi prowadzi doradztwo inwestycyjne i techniczne. Zapewnia obsługę procedur administracyjnych inwestycji.
Wszystkie projekty są projektami indywidualnymi, a każda inwestycja i Inwestor obsługiwany jest przez własnego architekta prowadzącego. W zależności od skali, danym projektem zajmuje się co najmniej kilkanaście osób różnych specjalności. Biuro jest w pełni skomputeryzowane, wyposażone w systemy wspomagania projektowania CAD oraz programy graficzne i edytorskie, korzysta z bezpiecznych systemów archiwizacji danych, poczty elektronicznej i internetu.

In 1993, under the name „J&T PARTNER Investment Design and Realization”, architectural design office of Jacek A.Nalewajski and Tadeusz A.Żera was establihed, as a result of their earlier professional co-operation in Building Design Facility „Arpol” at Warsaw University of Technology.
In 2004 Marcin Żera joined the team and the company was rebranded to żera ² ARCHITEKCI.
Since it’s founding, our office has made designs and it’s realizations in many fields of architecture and interior design, buildings new, reconstructed and historic, of total volume of 3.681.500m³.
Our office creates complex multibranch designs, building’s inventories, interior designs. In co-operation with renowned specialist offices, we provide investment and technical counseling, as well as service in investment’s administrative procedures.
Every design is individual,  every investment and Investor are served by their own leading architect. Depending on the size of project, at least several people of various specialities take part in it’s development. Our office is fully computerized, equipped in architectural design programs (CAD), graphic and editing software, uses safe technologies for storing data, e-mail and the internet.

z2A01

Na przestrzeni lat Klientami naszej firmy byli m.in. | Over the years Clients of our company have been:

Arburg
Aster Computer
BOŚ Bank S.A
Echo-Cinema
Filmoteka Narodowa
Helios S.A.
Home Center Poland Sp.z o.o.
Ilbau
Immo-East Austria
Immofinanz AG
ING Bank Śląski

Instytucja Filmowa Max-Film S.A.
Kinoplex S.A.
Lumiere Sp. z o.o.
Orbis S.A.
PBK S.A.
Pekao S.A.
PKO BP
Polimex-Mostostal S.A.
Polimex-Mostostal Development Sp.z o.o.
REMA Sp.z o.o.
Sadome Dos Polska Sp.z o.o.

S.M.”KOŁO”
S. M. L-W „NOWA”
Strabag
Syrena International Sp.z o.o.
TAMA Sp.z o.o.
TBS Wawel-Service
Universale-Polska

Osoby prywatne