Smulikowskiego

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny | Apartment building

Adres | Address: Warszawa, ul.Smulikowskiego 4B
Klient | Client: Polimex-Mostostal Development S.A.
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Mariusz Krukowski, Robert Leśnik
Powierzchnia | Area: 3.050m2
Kubatura | Volume: 13.200m3
Kondygnacje nadziemne | Above-ground storeys: 4/5
Kondygnacje podziemne | Underground storeys: 2
Ilość mieszkań | Number of apartments: 13
Projekt | Design: 2009
Realizacja | Completion: w budowie | under construction